ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN

I.
Την ιστοσελίδα διαχειρίζεται η εταιρεία Andromeda Travel (8000 Székesfehérvár, Várkörút 2. αρ. άδειας: U-00187) (στα παρακάτω: Διαχειριστής). Οι χρήστες που ψάχνουν την online σελίδα μας (στα παρακάτω: Χρήστες), με την πράξη τους που κάνουν online κράτηση, δέχονται τους όρους χρήσης του Διαχειριστή.
Σ’ αυτήν την δήλωση προστασίας των προσωπικών δεδομένων ο Διαχειριστής περιγράφει λεπτομερειακά τι είδους προστασία δεδομένων προσφέρει στους Χρήστες του.

II.
Ο Διαχειριστής διατηρεί στο ακέραιο τις ρυθμίσεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δημοσιότητας των δημοσίων δεδομένων ως προς την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που δόθηκαν κατά την διάρκεια της κράτησης και της σύναψης συμβάσεως. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διαχειριζόμαστε με εχεμύθεια και προσεκτικά. Δεν παραχωρούμε δεδομένα σε τρίτο πρόσωπο.

III.
Ο Διαχειριστής αποστέλλει ενημερωτικό δελτίο σε όσους που εγγράφονται.
Ο Χρήστης με το που εγγράφεται να πάρει το ενημερωτικό δελτίο, δέχεται να του το στείλει ο Διαχειριστής.
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και στην ιστοσελίδα online κράτησης. Ο Διαχειριστής μετά από κάθε εγγραφή στέλνει επιβεβαιωτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού που εγγράφηκε. Ο εγγραφόμενος πατώντας στον προσωπικό του σύνδεσμο που στάλθηκε στην επιστολή εγγραφής, επιβεβαιώνει ότι πραγματικά ο ίδιος εγγράφηκε να πάρει το ενημερωτικό δελτίο. Ο Διαχειριστής αποθηκεύει την ημερομηνία εγγραφής και επιβεβαίωσης, καθώς και την αντίστοιχη ΙΡ διεύθυνση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

IV.
Το δελτίο που στέλνεται στους διαγραμμένους, συμπεριλαμβάνει προσωπικό σύνδεσμο διαγραφής. Αν ο χρήστης θέλει να απενεργοποιήσει την δυνατότητα παραλαβής ενημερωτικών δελτίων, μπορεί να το κάνει πατώντας στον προσωπικό σύνδεσμο. Σε περίπτωση τεχνικών εμποδίων, μπορεί να ζητήσει άμεσα σε e-mail την διαγραφή της διεύθυνσής του.

V.
Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί τις e-mail διευθύνσεις των εγγραφόμενων μόνο και αποκλειστικά για αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, αυτές δεν τις δίνει σε τρίτο πρόσωπο σε καμία περίπτωση. Ο Διαχειριστής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι σε ασφάλεια οι αποθηκευμένες διευθύνσεις, και τρίτο πρόσωπο να μην τις μπορέσει να αποκτήσει και να κάνει κατάχρησή τους.

VI.
Τα δεδομένα που παρείχε ο Χρήστης, ο Διαχειριστής τα διαχειρίζεται και κρατάει στο αρχείο αποκλειστικά αυτούς τους κύκλους που ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του.  

VII.
Uses cookies: The cookies is a small file and numbers that we put in your computer if you agree. Our website like most other websites, may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of 'cookies'. These are necessary for the website to function properly. They enable you to navigate around the site. This cookies helps us to provide you with good experience when you browse our site and also allows us to improve our site. Without these cookies we could not provide the services that you come to the site for. All information these cookies collect is anonymous and not tied to any personal information about you.

 
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αριθμό εγγραφής: NAIH-74659/2014.