Αποποίηση

Νομική δήλωση

Για την ιστοσελίδα του Andromeda Travel www.makrygialos.info

Αυτή η ιστοσελίδα, και κάθε μέρος και περιεχόμενό της είναι η πνευματική ιδιοκτησία του Andromeda Travel.

Όλα τα λογότυπα και βίντεο, δημιουργήματα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, εκφράσεις, στοιχεία, ιδέες, πληροφορίες και προδιαγραφές, καθώς κάθε λεπτομέρεια τους βρίσκονται υπό την προστασία εμπορικού σήματος και πνευματική ιδιοκτησία του Andromeda Travel, κάθε δικαίωμά του ανήκει στον δίκαιο ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας makrygialos.info. Για την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων δικαιούται αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας makrygialos.info.

Δημοσίευση αποκλειστικά με την εκφραστή γραπτή άδεια των νόμιμο ιδιοκτήτη του makrygialos.info. Χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη τις ιστοσελίδας makrygialos.info απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή, προσαρμογή ή αποθήκευση του εν όλω ή εν μέρει περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αμετάβλητη ή σε μεγάλο βαθμό ίδια μετεγγραφή κειμένων και εικόνων, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση χωρίς την έγκρισή μας απαγορεύεται ή υπόκειται σε τέλη. Για την αναρμόδια κατοχή του εμπορικού σήματος κάθε φορά επιβάλλουμε 1500ευρώ κυρώσεις, με οποιαδήποτε παράνομη μετεγγραφή ο χρήστης δέχεται ρητά αυτή τη συμφωνία κύρωσης.

Ο ιδιοκτήτης του makrygialos.info διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει οποτεδήποτε την ιστοσελίδα του ή οποιοδήποτε μέρος του, καθώς και να περιορίσει ή να εξαλείψει την διαθεσιμότητα της.

Ο ιδιοκτήτης του makrygialos.info, το Andromeda Travel αποκλείει την ευθύνη για τις βλάβες και/ή απώλεια που προέρχονται από την πρόσβαση και έμμεση ή άμεση χρήση των πληροφοριών, τεκμηριώσεων ή άλλων γραπτών υλικών της ιστοσελίδας, από την ακατάλληλη κατάσταση για χρήση, ή από την ανεπαρκή λειτουργία, έλλειψη, ή τυχών δυσλειτουργία ή παρανόηση της ιστοσελίδας.

Σε σχέση με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, ο Andromeda Travel έκανε το παν για να δώσει όλο και πιο ακριβείς πληροφορίες του χρήστες του. Ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδας μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Πριν την παραγγελία του ταξιδιού παρακαλώ να εξακριβωθείτε στα τουριστικά γραφεία μας για την επικαιρότητα των πληροφοριών.

Το διαθέσιμο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί συγκεκριμένη προσφορά ή κλήση σε αυτή. Σκοπός του είναι ότι ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί από μόνο του για μας, και τον προτεραίων τουριστικό προορισμό, το Μακρύγιαλο.

Για τις ψεύδες πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ή στις σχετικές σελίδες της, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη, δεν μπορεί να είναι βάση αιτήματος αποζημίωσης.

Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για την αξιοπιστία, πραγματικό περιεχόμενο τέτοιων σχετικών σελίδων, διασυνδέσεων, που είναι διαθέσιμες από τις σελίδες μας, μιας και το περιεχόμενο της σελίδας δεν δημιούργησε το Ταξιδιωτικό Γραφείο Andromeda Travel, και δεν το συντηρούμε εμείς.